Aktualności

Zagrożenie lawinowe w Bieszczadach wzrosło do 2 stopnia (03.02.2019)

Wysoka temperatura w ostatnich dniach spowodowała znaczny ubytek pokrywy śnieżnej oraz wzrost ciężaru śniegu. Umiarkowane zagrożenie występuje na stromych stokach, w jarach i zagłębieniach terenu gdzie wiatr odłożył znaczne depozyty śniegu. Grubość pokrywy śnieżnej zróżnicowana, rośnie wraz ze wzrostem wysokości i dochodzi do 120 cm. Pokrywa zbudowana z kilku warstw śniegu przewianego i zmetamorfizowanego, o różnych twardościach, na ogół stabilna. Warunki turystyczne częściowo niekorzystne, mokry, zapadający się śnieg, grzbiety wywiane do twardego zlodowaciałego podłoża, tyczki kierunkowe lokalnie pod śniegiem, widoczność uwarunkowana aktualnymi warunkami atmosferycznymi (duże zamglenia) ŹRÓDŁO

Lut 4, 2019 Uncategorized

Leave A Comment