REGULAMIN WYPOŻYCZALNI RAKIET ŚNIEŻNYCH 

 1. Przedmiotem wypożyczenia jest para rakiet śnieżnych lub opcjonalnie, komplet składający się z pary rakiet śnieżnych oraz pary kijków.
 2. Rakiety wypożyczane są na podstawie Umowy Wypożyczenia.
 3. Podstawą do wypożyczenia rakiet jest okazanie dwóch dokumentów tożsamości ze zdjęciem. Co najmniej jeden musi zawierać adres Klienta.
 4. Opłaty pobierane za wypożyczenia wymienione są w cenniku, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 5. Opłaty te uiszcza się przed pobraniem wypożyczonego sprzętu.
 6. Doba wypożyczenia liczona jest od godziny 12.00 do godziny 12.00 dnia następnego.(lub o godzinie wskazanej na UMOWIE WYPOŻYCZENIA)
 7. Opłata za wypożyczenie sprzętu pobierana jest za każda dobę wypożyczenia.
 8. Liczbę dób, za które pobrana zostanie opłata określa się w Umowie Wypożyczenia.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia powstałe podczas użytkowania wypożyczonego sprzętu lub jego utratę, do wysokości jego wartości zapisanej w Umowie Wypożyczenia.
 10. Klient, który nie zwróci sprzętu w uzgodnionym terminie, zobowiązany jest do uiszczenia kary umownej.
 11. Kara umowna wynosi 2 zł za każdą godzinę spóźnienia.
 12. Klient wypożyczający sprzęt wpłaca kaucję.
 13. Kaucja podlega zwrotowi po zwróceniu sprzętu w uzgodnionym terminie i w takim stanie technicznym, w jakim został on wypożyczony.
 14. Kaucja zostaje zatrzymana, w części lub w całości, i przeznaczona na pokrycie kosztów odtworzenia właściwości eksploatacyjnych sprzętu wtedy, gdy: sprzęt zostanie utracony; sprzęt zostanie zdekompletowany; sprzęt zostanie zniszczony lub uszkodzony;
 15. Kaucja zostaje zatrzymana, w części lub w całości, i przeznaczona na uregulowanie kary umownej wtedy, gdy nie zostanie dotrzymany uzgodniony termin zwrotu wypożyczonego sprzętu.
 16. Techniczny stan wypożyczonego sprzętu opisany zostaje w Umowie Wypożyczenia.
 17. Klient może wcześniej zarezerwować wybrany sprzęt. Rezerwacja zostaje przyjęta, o ile zaistnieje możliwość jej realizacji.
 18. Nieodebranie sprzętu w uzgodnionym terminie, powoduje anulowanie rezerwacji.

 

KONTAKT I REZERWACJE

REZERWACJE

UWAGA!! Kontakt telefoniczny tylko w godzinach pracy biura  9:00-17:00
Po wcześniejszym umówieniu się odbiór rakiet jest możliwy 24/h na dobę. 

+48 697 075 795

biuro@pawuk.pl

Adresy

Wypożyczalnia GŁÓWNA

ZAGÓRZ ul. Bieszczadzka 5 (pn-pt 9:00-16:00)
ZAHUTYŃ 145 B (16:00-9:00 oraz soboty i niedziele)

 • Cisna
 • Wetlina
 • Ustrzyki Dolne
 • Lutowiska

  

Informacje

Do wypożyczania jest potrzebny przynajmniej jeden dowód tożsamości ze zdjęciem!

Działamy od 2009 roku! Prowadzimy zarejestrowaną działalność gospodarczą, wystawiamy rachunki! JESTEŚMY JEDNĄ Z NAJWIĘKSZYCH WYPOŻYCZALNI RAKIET ŚNIEŻNYCH W POLSCE!!!  Możemy obsłużyć nawet 50-osobową wycieczkę!

Nasze rakiety

TSL 225 RANDO

OPIS: Najwyższy model rakiet jaki posiadamy, doskonała na bieszczadzkie połoniny.  Model niezwykle wszechstronny.

Zakres wagowy:  60-110kg.

 TSL 305 ESCAPE


OPIS: Model dla dzieci i drobniejszych kobiet. Nie jest ciężki, więc marsz w tych rakietach nie będzie sprawiał trudności.

Zakres wagowy:  35-70 kg.

 SNEKA 22


OPIS: Model typu Heavy Duty. Model dla dużych facetów! Doskonale sprawdzi się także, jeśli lubisz chodzić z cieżkim plecakiem!

Zakres wagowy:  70-140 kg