Aktualności

W Bieszczadach utrzymuje się drugi (umiarkowany) stopień zagrożenia lawinowego

Jak informuje w swoim komunikacie Bieszczadzka Grupa GOPR –

„Niebezpieczeństwo dotyczy szczególnie stromych stoków o wystawach północnych, wschodnich i południowo-wschodnich z odłożonymi znacznymi depozytami śniegu nawianego osiągającymi grubość ok. 140 cm. Na części obszaru pokrywa stabilizowana przez wysoką roślinność trawiastą oraz karłowate buczyny i jarzębiny. W paśmie połonin występuje zmienna, nierównomierna pokrywa śnieżna kształtująca się przedziale 20 ÷ 80 cm.

Dzisiejsze nieznaczne, krótkotrwałe ocieplenie spowodowało rozmiękanie górnych warstw, powstanie powierzchniowej, cienkiej lodoszreni łamliwej, co przyczyniło się do szybszego osiadania śniegu. Ogólnie całkowita pokrywa zbudowana jest z kilku warstw śniegu przewianego, zsiadłego o różnym stopniu zmetamorfizowania i o różnej twardości, poprzedzielanych cienkimi lodoszreniami. Występująca na powierzchni lodoszreń łamliwa pokryta jest parucentymetrową warstewką śniegu świeżego.

Na najbliższą dobę w wyższych partiach prognozowane są niewielkie opady śniegu, temperatury od -2°C do -6°C oraz wystąpienie silnego wiatru północno-zachodniego.

Warunki do uprawiania turystyki są częściowo niekorzystne, poruszanie się wymaga umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego, odpowiedniego wyboru trasy oraz zachowania elementarnych środków bezpieczeństwa na wszystkich stromych stokach, a szczególnie na wskazanych w komunikacie lawinowym, jako niekorzystnych pod względem wystawy lub wysokości.

Aktualizacja: 2021-02-04 17:42:22

ŹRÓDŁO: www.gopr.pl

lut 5, 2021 Uncategorized

Comments are closed.