Archive for ‘Luty, 2013’

Warunki na wyciągach narciarskich w Bieszczadach – 28.02.2013

Warunki pogodowe na wyciągach narciarskich w Bieszczadach

Wyciąg Warunki Temperatura Pokrywa snieżna Opady Inne informacje
Bystre k. Baligrodu bardzo dobre 1? 50 cm brak
Kalnica bardzo dobre -3? 80 cm brak
Karlików bardzo dobre -4? 70 cm brak kamerka online
KiczeraSki Puławy bardzo dobre -4? 75 cm brak kamerka online
Ustrzyki Dolne Laworta dobre 0? 70 cm brak kamerka online
Ustrzyki Dolne Gromadzyń dobre 0? 70 cm brak kamerka online
Weremień LeskoSki dobre -2? 50 cm brak kamerka online

Warunki na wyciągach narciarskich w Bieszczadach – 26.02.2013

Warunki pogodowe na wyciągach narciarskich w Bieszczadach

Wyciąg Warunki Temperatura Pokrywa snieżna Opady Inne informacje
Bystre k. Baligrodu bardzo dobre 0? 50 cm brak
Kalnica bardzo dobre -3? 80 cm brak
Karlików bardzo dobre -1? 60-70 cm brak kamerka online
KiczeraSki Puławy bardzo dobre 0? 80 cm brak kamerka online
Ustrzyki Dolne Laworta dobre 0? 70 cm brak kamerka online
Ustrzyki Dolne Gromadzyń dobre 0? 70 cm brak kamerka online
Weremień LeskoSki dobre 0? 60 cm brak kamerka online

Warunki na wyciągach narciarskich w Bieszczadach – 23.02.2013

Warunki pogodowe na wyciągach narciarskich w Bieszczadach

Wyciąg Warunki Temperatura Pokrywa snieżna Opady Inne informacje
Bystre k. Baligrodu bardzo dobre 2? 50 cm brak
Kalnica bardzo dobre -3? 80 cm brak
Karlików bardzo dobre -6? 60-70 cm brak kamerka online
KiczeraSki Puławy bardzo dobre 0? 85 cm brak kamerka online
Ustrzyki Dolne Laworta bardzo dobre -3? 70 cm brak kamerka online
Ustrzyki Dolne Gromadzyń bardzo dobre -3? 70 cm brak kamerka online
Weremień LeskoSki bardzo dobre -4? 70 cm brak kamerka online

Warunki na wyciągach narciarskich w Bieszczadach – 22.02.2013

Warunki pogodowe na wyciągach narciarskich w Bieszczadach

Wyciąg Warunki Temperatura Pokrywa snieżna Opady Inne informacje
Bystre k. Baligrodu bardzo dobre -3? 50 cm opady śniegu
Kalnica bardzo dobre -3? 80 cm brak
Karlików bardzo dobre -4? 60-70 cm brak kamerka online
KiczeraSki Puławy bardzo dobre -3? 85 cm opady śniegu kamerka online
Ustrzyki Dolne Laworta bardzo dobre -5? 70 cm opady śniegu kamerka online
Ustrzyki Dolne Gromadzyń bardzo dobre -5? 70 cm opady śniegu kamerka online
Weremień LeskoSki bardzo dobre -3? 65 cm prószy śnieg kamerka online

Warunki na wyciągach narciarskich w Bieszczadach – 21.02.2013

Warunki pogodowe na wyciągach narciarskich w Bieszczadach

Wyciąg Warunki Temperatura Pokrywa snieżna Opady Inne informacje
Bystre k. Baligrodu bardzo dobre -5? 40-50 cm brak
Kalnica bardzo dobre -2? 50-60 cm lekki opad śniegu
Karlików bardzo dobre -6? 60-70 cm lekki opad śniegu kamerka online
KiczeraSki Puławy bardzo dobre -6? 80 cm brak kamerka online
Ustrzyki Dolne Laworta bardzo dobre -6? 70 cm brak kamerka online
Ustrzyki Dolne Gromadzyń bardzo dobre -6? 70 cm brak kamerka online
Weremień LeskoSki bardzo dobre -5? 65 cm prószy śnieg kamerka online

Warunki na wyciągach narciarskich w Bieszczadach – 20.02.2013

Warunki pogodowe na wyciągach narciarskich w Bieszczadach

Wyciąg Warunki Temperatura Pokrywa snieżna Opady Inne informacje
Bystre k. Baligrodu bardzo dobre -3? 40-50 cm brak
Kalnica bardzo dobre -2? 50-60 cm lekki opad śniegu
Karlików bardzo dobre -5? 60-70 cm lekki opad śniegu kamerka online
KiczeraSki Puławy bardzo dobre -1? 80 cm brak kamerka online
Ustrzyki Dolne Laworta dobre -4? 70 cm opady śniegu kamerka online
Ustrzyki Dolne Gromadzyń dobre -4? 70 cm opady sniegu kamerka online
Weremień LeskoSki bardzo dobre -3? 65 cm prószy śnieg kamerka online

Warunki na wyciągach narciarskich w Bieszczadach – 18.02.2013

Warunki pogodowe na wyciągach narciarskich w Bieszczadach

Wyciąg Warunki Temperatura Pokrywa snieżna Opady Inne informacje
Bystre k. Baligrodu bardzo dobre -5? 40-50 cm brak
Kalnica bardzo dobre -1? 50-60 cm brak
Karlików bardzo dobre -6? 60-70 cm lekki opad śniegu kamerka online
KiczeraSki Puławy bardzo dobre -6? 80 cm lekki opad śniegu kamerka online
Ustrzyki Dolne Laworta bardzo dobre -7? 70 cm brak kamerka online
Ustrzyki Dolne Gromadzyń bardzo dobre -7? 70 cm brak kamerka online
Weremień LeskoSki bardzo dobre -6? 60 cm brak kamerka online

Warunki na wyciągach narciarskich w Bieszczadach – 14.02.2013

Warunki pogodowe na wyciągach narciarskich w Bieszczadach

Wyciąg Warunki Temperatura Pokrywa snieżna Opady Inne informacje
Bystre k. Baligrodu bardzo dobre -2? 40-50 cm brak
Kalnica bardzo dobre -1? 50-60 cm brak
Karlików bardzo dobre -3? 60-70 cm brak;
mgła
kamerka online
KiczeraSki Puławy bardzo dobre -2? 80 cm brak kamerka online
Ustrzyki Dolne Laworta bardzo dobre -2? 70 cm brak kamerka online
Ustrzyki Dolne Gromadzyń bardzo dobre -2? 70 cm brak kamerka online
Weremień LeskoSki bardzo dobre -1? 70 cm prószy śnieg kamerka online

Warunki na wyciągach narciarskich w Bieszczadach – 13.02.2013

Warunki pogodowe na wyciągach narciarskich w Bieszczadach

Wyciąg Warunki Temperatura Pokrywa snieżna Opady Inne informacje
Bystre k. Baligrodu bardzo dobre -1? 40-50 cm brak
Kalnica bardzo dobre -1? 50-60 cm brak
Karlików bardzo dobre -3? 60-70 cm brak kamerka online
KiczeraSki Puławy bardzo dobre 0? 80 cm brak kamerka online
Ustrzyki Dolne Laworta bardzo dobre -4? 70 cm brak kamerka online
Ustrzyki Dolne Gromadzyń bardzo dobre -4? 70 cm brak kamerka online
Weremień LeskoSki bardzo dobre -3? 70 cm brak kamerka online

Warunki na wyciągach narciarskich w Bieszczadach – 11.02.2013

Warunki pogodowe na wyciągach narciarskich w Bieszczadach

Wyciąg Warunki Temperatura Pokrywa snieżna Opady Inne informacje
Bystre k. Baligrodu bardzo dobre -5? 40-50 cm brak
Kalnica bardzo dobre -2? 50-60 cm lekkie opady śniegu
Karlików bardzo dobre -3? 60-70 cm brak kamerka online
KiczeraSki Puławy bardzo dobre -3? 75 cm brak kamerka online
Ustrzyki Dolne Laworta bardzo dobre -4? 70 cm brak kamerka online
Ustrzyki Dolne Gromadzyń bardzo dobre -4? 70 cm brak kamerka online
Weremień LeskoSki bardzo dobre -4? 70 cm brak kamerka online